Seaforum Κανόνες

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης του φόρουμ πριν την εγγραφή ή επίσκεψή σας, και να ανατρέξετε όποτε χρειαστείτε στο παρακάτω κείμενο για όποια αναγκαία ή χρήσιμη διευκρίνιση.
Οι ακόλουθοι Όροι Χρήσης θεσπίστηκαν για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής των συζητήσεων σε αυτό το forum.
H εγγραφή και η συμμετοχή στο φόρουμ αυτό, σημαίνει πλήρη αποδοχή των κάτωθι όρων.

1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προοίμιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.Seaforum.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το www.Seaforum.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.Seaforum.gr

Συλλογή και Χρήση Δεδομένων

* Υποχρεωτικά:
o Εικονικό Όνομα - Ψευδώνυμο χρήστη (username)
o Κωδικός Πρόσβασης (password)
o Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email)
o IP Addresses
+ (H διεύθυνση IP καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο .www.Seaforum.gr Η διεύθυνση IP κρατείται για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του .www.Seaforum.gr (server, data base, δικτύου κ.α ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων).

* Προαιρετικά:
o Περιοχή Μόνιμης Κατοικίας
o Φύλο
o Προσωπική Ιστοσελίδα
o Ημερομηνία Γέννησης
o Απασχόληση
o Χόμπυ - Ενδιαφέροντα
o Στοιχεία για την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω Internet (MSN, ICQ, Yahoo!, MSN και άλλοι Messengers)

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους ( με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές ), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Seaforum.gr

2.1.Γενικά

Το φόρουμ του Seaforum.gr δημιουργήθηκε και λειτουργεί για να εξυπηρετήσει το Seaforum.gr και τους χρήστες του.
Οι συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα, αφορούν θέματα σχετικά με την ενασχόληση (hobby) με την θάλασσα, τα σκάφη κοκ. Τέλος, σε μικρότερη έκταση, καλύπτονται γενικά θέματα, όπως νέα από τον κόσμο , κοινωνικά, αθλητικά κοκ.


2.2. Θέματα σχετικά με το λογαριασμό σας στο φόρουμ
α) Εφ όσον επιθυμείτε να αποκτήσετε λογαριασμό στο φόρουμ του Seaforum.gr, οφείλετε να παράσχετε αληθείς πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που ζητούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής και να φροντίζετε για την ενημέρωση αυτών των στοιχείων. Σε περίπτωση που η ΟΔ διαπιστώσει ανακριβείς πληροφορίες και εφ όσον οι εξηγήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, θα διαγράφει κατόπιν προειδοποιήσεως τον λογαριασμό του χρήστη.
β) Από τη στιγμή που ολοκληρωθεί η εγγραφή στο φόρουμ, οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών τους, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που γίνεται υπό τον προσωπικό τους λογαριασμό.
Παρακαλείστε να ειδοποιείτε άμεσα την ΟΔ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.
γ) Εάν για οποιοδήποτε λόγο κάποιο μέλος εισέλθει στο seaforum.gr με την χρήση proxy (π.χ. από χώρο εργασίας, πανεπιστήμιο,…) θα πρέπει να επικοινωνήσει με την ΟΔ.

Για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων, φροντίζετε για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού σας.

2.3. Θέματα σχετικά με τη λειτουργία της υπηρεσίας
Το Seaforum.gr διατηρεί το δικαίωμα της τροποποίησης και διακοπής προσωρινά ή και μόνιμα μέρους ή και του συνόλου των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του φόρουμ του, με ή και χωρίς προειδοποίηση των χρηστών.
Το Seaforum.gr και η OΔ του φόρουμ, διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του ή των κωδικών πρόσβασης, ή/ και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που θεωρεί ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

2.4. Θέματα σχετικά με την ευθύνη του Seaforum.gr
α) Περιορισμός Ευθύνης:
Το Seaforum.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Seaforum.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/ μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το Seaforum.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το Seaforum.gr.
β) Ευθύνη για Πληροφορίες και Συμβουλές:
Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και το φόρουμ του Seaforum.gr αποτελούν μία προσφορά προς τον επισκέπτη ή χρήστη του δικτυακού τόπου και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/ και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Δεν προσφέρεται καμία εγγύηση για την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα και την απουσία ενδεχομένων λαθών στο υλικό που παρουσιάζεται στις σελίδες του δικτυακού τόπου. Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται με πρωτοβουλία του χρήστη, στον οποίο ανήκει και η σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχομένων πληροφοριών.
γ) Εξωτερικοί δεσμοί (links):
Η διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η ποιότητα και η πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων και σελίδων στα οποία υπάρχουν παραπομπές μέσω δεσμών, δεν ελέγχεται. Η ακέραια σχετική ευθύνη ανήκει στα αντίστοιχα sites. Το Seaforum.gr σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων στους οποίους υπάρχουν παραπομπές, η ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
δ) Σχετικά με τις δημοσιεύσεις χρηστών:
Η OΔ του φόρουμ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την προβολή δημοσίευσης σε περίπτωση παράβασης των κανόνων περί δημοσιεύσεων που ορίζονται σε αυτό το κείμενο.
Το Seaforum.gr σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται ούτε ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες στις σελίδες του φόρουμ προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.
Οι χρήστες του φόρουμ διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν με τις δημοσιεύσεις τους. Παρ όλα αυτά θέματα που έχουν δημοσιευθεί από κάποιον χρήστη, παραμένουν δημοσιευμένα, ακόμα και αν ο χρήστης έχει διαγραφεί ή αποχωρήσει, εκτός αν η OΔ κρίνει διαφορετικά.
Στην περίπτωση ειδοποίησης ή εκτίμησης της ΟΔ ότι περιεχόμενο δημοσιεύσεων θίγει τρίτα πρόσωπα, διατηρείται το δικαίωμα της άμεσης διαγραφής των αντίστοιχων δημοσιεύσεων ή ακόμα και του λογαριασμού του χρήστη που το δημοσίευσε.
ε) Σχετικά με τη δημοσίευση Αγγελιών:
Στις σελίδες του φόρουμ, υπάρχει πρόβλεψη για ύπαρξη Θεματικής Ενότητας αγγελιών, στην οποία μπορούν να δημοσιεύονται ανάλογα μηνύματα, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι σχετικοί κανόνες δημοσίευσης αγγελιών.
Το Seaforum.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω των αγγελιών αυτών, και η συναλλαγή δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και τον πωλητή του αγαθού. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το Seaforum.grσε σχετική δικαστική διαφορά προκύπτουσα από τη συναλλαγή αυτή.
στ) Κανόνες Συμπεριφοράς στο Φόρουμ - Κανόνες σχετικοί με τις δημοσιεύσεις
Oι δημοσιεύσεις στο φόρουμ αυτό, και η ενεργή συμμετοχή σε αυτό οφείλουν να συμφωνούν με τους ακόλουθους κανόνες οι οποίοι θεσπίστηκαν με σκοπό τη διασφάλιση της ομαλότερης δυνατής διεξαγωγής των συζητήσεων, την αποφυγή προβλημάτων, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων καταστάσεων. Παρακαλούμε ελέγξτε τις επιμέρους κατηγορίες του forum για τυχόν ύπαρξη συμπληρωματικών κανόνων, οι οποίοι ισχύουν παράλληλα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

2.5. Δομή, αισθητική και ευανάγνωστο των δημοσιεύσεων:
α) Μη γράφετε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Ο συγκεκριμένος τρόπος γραφής στο Internet υποδηλώνει ότι "φωνάζετε" και είναι κουραστικό για τους άλλους χρήστες. Αν θέλετε να τονίσετε κάτι, χρησιμοποιήστε αντί αυτών bold χαρακτήρες μεγέθους το πολύ Νο 5.
β) Μη γράφετε με greeklish! (εκτός κι αν ο χρήστης μετά από συνεννόηση με την ΟΔ δεν έχει άλλη επιλογή).
γ) Ελέγξτε το μήνυμά σας πριν το δημοσιεύσετε καθώς και μετά -υπάρχει επιλογή προεπισκόπησης (preview) κατά την επεξεργασία ενός μηνύματος- για τυχόν απροσεξίες που πιθανώς να δώσουν διαφορετική ερμηνεία στη δημοσίευσή σας. Υπάρχει επίσης η επιλογή μορφοποίησης (edit) ενός μηνύματος για μικρό χρονικό διαστημα μετά την δημοσίευσή του, και συνίσταται η χρήση της επιλογής αυτής σε περίπτωση μικρής αλλαγής του περιεχομένου ή κάποιας σχετικής προσθήκης ή διόρθωσης ορθογραφικών λαθών, και η αποφυγή δημιουργίας νέας δημοσίευσης αντί αυτού.
δ) Προσπαθήστε να διατηρείτε συνοχή και λογική σειρά στα λεγόμενά σας, καθώς επίσης φροντίστε ώστε η δημοσίευση να είναι ευανάγνωστη και καλαίσθητη. Για το λόγο αυτό, εάν το μήνυμα είναι αρκετά μεγάλο, καλό είναι να το χωρίζετε σε διακριτές παραγράφους. Χρησιμοποιείστε κατάλληλα μεγέθη και στυλ (έντονα, πλάγια) για να τονίσετε ό,τι χρειάζεται.
ε) Τα μηνύματα πρέπει να δημοσιεύονται στη Θεματική Ενότητα που σχετίζεται με το περιεχόμενό τους. Φροντίστε έτσι ώστε ο τίτλος να είναι σχετικός με το μήνυμα και κατατοπιστικός. Στην περίπτωση δημοσίευσης σε λάθος ενότητα ή χρήσης λανθασμένου, ανεπαρκούς ή παραπλανητικού τίτλου, οι Διαχειριστές έχουν το δικαίωμα μετακίνησης και μορφοποίησης ή και διαγραφής των μηνυμάτων.
στ) Μη δημοσιεύετε πάνω από μία φορά το ίδιο μήνυμα. Σε τέτοια περίπτωση, τα διπλά και τριπλά μηνύματα θα διαγράφονται όταν και εφ όσον γίνουν αντιληπτά, είτε βρίσκονται στην ίδια, είτε σε διαφορετική Θεματική Ενότητα, και θα παραμένει μόνο ένα.
ζ) Θέματα άσχετα με τα θέματα που υπάγονται στις διάφορες ενότητες του φόρουμ,
πρέπει να δημοσιεύονται στη Γενική Συζήτηση. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο του μηνύματος δεν σχετίζεται με τα θέματα με τα οποία ασχολείται -ακόμα και σε γενικότερο πλαίσιο- το φόρουμ αυτό, ή το ύφος του κρίνεται από τους Συντονιστές ότι δεν ταιριάζει σε καμία ενότητα, το εν λόγω μήνυμα πιθανώς να μεταφερθεί στην Θεματική Ενότητα "ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ"


2.6. Περιεχόμενο, κοσμιότητα, και ύφος των δημοσιεύσεων και επικοινωνία με την ΟΔ:
α) Η κριτική είναι καλοδεχούμενη, όταν είναι κόσμια και αναφέρεται σε ιδέες και διατυπώσεις και όχι σε πρόσωπα. Μπορείτε να ασκείτε κριτική στις ιδέες όχι όμως και στους ανθρώπους. Εάν υποπέσει στην αντίληψη της ΟΔ παρουσία μηνυμάτων που παραβαίνουν αυτόν τον κανόνα, αυτά θα μορφοποιηθούν χωρίς προειδοποίηση, και το προσβλητικό κομμάτι θα αφαιρεθεί.
β) Δεν επιτρέπονται επιθέσεις σε άλλους χρήστες ή Διαχειριστές. Συγκεκριμένα, η δυσφήμηση, ο χλευασμός, η επιθετική ειρωνεία και κάθε είδους προσωπικές προσβολές θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση, και θα υπάρχει σύσταση προς το μέλος και σε περίπτωση υποτροπής περιορισμός πρόσβασης του μέλους για ένα χρονικό διάστημα.
γ) Συζητήσεις που παραβαίνουν τους κανόνες που ορίζονται στο κείμενο αυτό, πρέπει να μη συνεχίζονται από τους χρήστες. Για την αποφυγή αυτού του φαινομένου, πιθανώς κάποια Θέματα Συζήτησης να κλειδώνονται από τους Διαχειριστές. Ενστάσεις, και υποδείξεις για ύπαρξη τέτοιων συζητήσεων δεν επιτρέπεται να γίνονται σε νέα δημοσίευση, αλλά με αποστολή προσωπικού μηνύματος στους Διαχειριστές.Σε αντίθετη περίπτωση θα διαγράφονται με ταυτόχρονο περιορισμό πρόσβασης του μέλους για ένα χρονικό διάστημα.
δ) Συνεχιζόμενες παραβάσεις των Όρων Χρήσης, θα συνεπάγονται διαγραφή μηνυμάτων, προσωπικές επιπλήξεις των χρηστών που προβαίνουν σε αυτές, και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αυτών, απαγόρευση πρόσβασης ανάλογα με την περίπτωση.
ε) Ενέργειες των Διαχειριστών αφορούν δημοσιεύσεις (Μετακίνηση, κλείδωμα κλπ) θα γίνονται αυτόνομα και άμεσα από τον αρμόδιο ή άλλον Διαχειριστή που έχει τα σχετικά δικαιώματα.
στ) Η εγγραφή του ίδιου χρήστη με πολλαπλούς λογαριασμούς απαγορεύεται. Η διεύθυνση ΙΡ καταγράφεται. Δεύτερο λογαριασμό (εφ όσον το επιθυμούν) θα μπορούν να έχουν μόνο οι επαγγελματίες του χώρου όπου αναγκαστικά θα πρέπει να έχουν διαφορετικό avatar και nickname.
ζ) Απαγορεύονται οι συστάσεις προς την ΟΔ σχετικά με αργοπορία αντίδρασης. Θεωρείται δεδομένη κάποια καθυστέρηση. Εάν έχετε κάποια σχετική ένσταση το καλύτερο είναι να στείλετε προσωπικό μήνυμα στη OΔ.
η) Προσωπικά θέματα που δεν έλαβαν χώρα εντός του φόρουμ δεν το αφορούν.
Τέτοια θέματα καλό είναι να μην δημοσιοποιούνται στο φόρουμ του Seaforum.gr, και εάν γίνει αντιληπτό ότι θίγουν τρίτους θα διαγράφονται και θα εφαρμόζονται οι ανάλογες διατάξεις.
θ) Απαγορεύεται το spamming μέσω του φόρουμ, είτε στις δημόσιες συζητήσεις είτε σε προσωπικά μηνύματα, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Τα μηνύματα που περιέχουν spam (στην περίπτωση αυτή διαγράφονται και οι λογαριασμοί) καθώς και εκείνα που αποτελούν διαφήμιση θα διαγράφονται ή θα μορφοποιούνται κατάλληλα, και θα γίνεται σύσταση στον χρήστη που τα δημοσίευσε.
ι) Όσα μέλη σχετίζονται επαγγελματικά με τα αντικείμενα ενασχόλησης του Seaforum.gr υποχρεούνται να αναγράφουν την επωνυμία της εταιρίας τους στην υπογραφή ή στο username τους. Στην υπογραφή μπορεί προαιρετικά να διευκρινίζεται η επαγγελματική τους ιδιότητα (αντιπρόσωπος, έμπορος, πωλητής, τεχνικός κ.λπ. Το λογότυπο της εταιρίας επιτρέπεται μόνο στο avatar του επαγγελματία .

2.7. Νομικά ζητήματα
Οι συμμετέχοντες στο forum του Seaforum.gr δεν επιτρέπεται να δημοσιεύουν δυσφημιστικό, προσβλητικό ή υλικό οποιουδήποτε άλλου είδους που μπορεί να παραβιάζει τους νόμους του Ελληνικού Κράτους.
Ιδίως, απαγορεύονται αυστηρά:
α) Η ανάρτηση, δημοσίευση, και αναφορά συνδέσμων, κειμένων, εικόνων, εικόνων ή βίντεο που περιέχουν υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή με άλλον τρόπο αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/ και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα..
β) Η μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδής δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή /και συνεργασία του χρήστη με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο..
γ) Η παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/ και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών).
δ) Η αναγραφή υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων.
ε) Οι εκφράσεις που θίγουν φιλοσοφικές, σεξουαλικές, κομματικές, θρησκευτικές, ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
στ) Οι αμιγώς θρησκευτικές, κομματικές συζητήσεις ή εθνικές αντιπαραθέσεις καθώς και η αναφορά σε δημόσια πρόσωπα.
ζ) Η δημοσίευση θεμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο καθώς και δημοσίευση συνδέσμων (links) ή παραπομπών σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο. Το παρόν forum είναι ανοικτό σε πρόσωπα ανεξαρτήτως ηλικίας.
η) Η αναδημοσίευση. Περικοπές κειμένων δημοσιευμένες σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) μπορούν να δημοσιεύονται μόνο με σαφή αναφορά της πηγής, του συγγραφέα και μέσα στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα.

Οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους κανόνες ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση των Διαχειριστών του Seaforum.gr, με το ύφος και το περιεχόμενο του forum, μπορεί να κλειδώνεται ή να διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση των Διαχειριστών, σε προσωρινό ή μόνιμο περιορισμό πρόσβασης στο Seaforum.gr (ban) μετά από προειδοποίηση.

2.8. Ειδικοί Κανόνες
Α). Αγγελίες
α) Ο χώρος αγγελιών του Seaforum.gr δημιουργήθηκε για την εξυπηρέτηση των μελών και δεν είναι χώρος αγγελιών με την ευρύτερη έννοια ούτε προσφέρεται για παρεμπόριο.
β) Το Seaforum.gr και η OΔ δεν έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις αγοραπωλησίες και τις συναλλαγές, από άποψης ποιότητας, ασφάλειας, νομιμότητας, τιμής και λοιπών χαρακτηριστικών, δεν εγγυώνται την ταυτότητα των χρηστών που λαμβάνουν μέρος στις συναλλαγές, δεν έχουν κανένα χρηματικό ή ανάλογο όφελος από τις συναλλαγές και δεν φέρουν καμία ευθύνη σε κάθε περίπτωση βλάβης, ζημίας ή απάτης.
γ) Υποχρεούστε να διευκρινίζετε με επαρκή σαφήνεια στον τίτλο κάθε αγγελίας το αντικείμενο πώλησης.
δ) Όταν επιτευχθεί ο σκοπός της αγγελίας, για την ομαλή λειτουργία των αγγελιών και του χρόνου των ενδιαφερομένων μελών είναι υποχρεωτική η ενημέρωση ότι η αγγελία κλείνει, με ένα απλό μήνυμα π.χ. “επωλήθη”.
ε) Στην αγγελία υποχρεούστε να αναφέρετε και τη τιμή προσφοράς.
στ) Απαγορεύονται τα υποτιμητικά ή ενθουσιώδη σχόλια σχετικά με την τιμή ή το προσφερόμενο είδος.
ζ)Η δυνατότητα να καταχωρείτε αγγελίες είναι προνόμιο. Στόχο έχουν την εξυπηρέτηση της κοινότητας. Οι διαχειριστές εφόσον κρίνουν ή έχουν βάσιμες υποψίες ότι οι καταχωρίσεις σας δεν εξυπηρετούν την κοινότητα μπορούννα σας στερήσουν το προνόμιο αυτό βασισμένοι στην κρίση τους, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση αναλυτικής ενημέρωσής σας για τους λόγους που τους οδήγησαν σε αυτό.
Β). Ερωτήσεις

α) Μην ξεχνάτε ότι οι υπόλοιποι χρήστες δεν είναι υποχρεωμένοι να σας απαντήσουν. Ζητήστε ευγενικά και αναλύστε κατατοπιστικά τις ερωτήσεις σας, και το πιο πιθανό είναι να λάβετε ανταπόκριση. Γενικές ερωτήσεις και ασαφή μηνύματα είναι δύσκολο να απαντηθούν.
β) Ο χρόνος που διαθέτουν οι άλλοι χρήστες για να σας απαντήσουν είναι καθαρά εθελοντικός, ένα ευχαριστώ σε όποιον προδιατέθηκε να σας βοηθήσει, επιτυχημένα ή όχι, είναι πάντα ευπρόσδεκτο.

2.9. ΙΣΧΥΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Τα μέλη που θα γράψουν μήνυμα μετά την ημέρα και ώρα ανακοίνωσης θεωρείται ότι τους έχουν αποδεχθεί.

Οι κανόνες μπορούν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, κατά την κρίση των Διαχειριστών του Seaforum.gr. Η τροποποίηση θα ανακοινωθεί στον κατάλληλο χώρο του forum και θα ισχύει για όλα τα μέλη. Τα μέλη πάντοτε θεωρείται ότι γνωρίζουν και αποδέχονται τους κανόνες λειτουργίας.

Αγαπητά μας μέλη. Ας κρατάμε αυτόν τον χώρο καθαρό έτσι ώστε να αποτελεί για όλους μας μια μικρή όαση χαράς μέσα στην δύσκολη καθημερινότητας μας !

Καλή σύμπλευση !