Για τις δοκιμές μας μονάχα, 5-6 ώρες και ίσως πολλές λέω.....πώς μπαίνει προσωπάκι που δεν χαμογελάει και τόσο.....
Φέτος να δούμε με το μωρό.....

ΠΑΛΙ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΑΙΡΟΥΣ, ΠΑΛΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΘΑ ΝΑΙ.....